back


HVA ER SANNHETEN ?

 

Hva er sant ?

Hva er sannhet ?

Hvem har sannheten ?

Hvordan finner jeg sannheten ?

Jeg vet min sannhet...

ut fra den kunnskapen jeg har idag.


Hvis jeg får mer kunnskap...

Blir det da en større sannhet ?

Eller mer sannhet ?


Hvis jeg skriver lærebok...

så inneholder den min sannhet...

på bakgrunn av min kunnskap om emnet.


Hvis jeg skriver lærebok...

sammen med flere...

med samme kunnskap som min...

Blir sannheten i boken større da?

Eller mer sant ?


Hvis jeg går på skole og tar utdanning...

da får jeg mange lærebøker med sannheter...

Betyr det at de lærebøkene i den utdanningen..

gir meg hele sannheten ?

Er det sant ?


Blir noe mer sant fordi mange med samme kunnskap

har laget lærebøkene og utdanningen?


Utdanning blir en slags butikk, ikke sant ?

Lærebøkene må tilpasses utdanningen eller

skal utdanningen tilpasses lærebøkene...

eller skal utdanningen og lærebøkene...

tilpasses et produkt...

for å gjøre deres sannhet ...

til min ?


Utdannings-butikken må tjene penger for å overleve....

Enn om noen velger...

å ta bort...

litt av sin sannhet i utdanningen...

Det vil gi meg min sannhet...

uten å være sannheten !


Hvis det er veldig mange som ...

lager lærebøker og utdanninger sammen...

og er enige om å utelate mer av sin sannhet..

Da vil det gi meg min sannhet ...

En stor sannhet siden så mange...

laget den sannheten.


Jeg kan ikke vite at sannheten er...

at jeg fikk kun endel og ikke hele...

fordi, det ga mere penger !

Så mye penger...

at de, kunne lage en enda større sannhet..

sammen med enda fler som..

lager sannheter...

Når de gjør dette lenge blir det tilslutt mange penger..

og en stor løgn pakket inn i sannhet..

mye makt og masse penger !


Da er vi blitt veldig mange som har en stor sannhet..

som er blitt en sannhet som dekker løgn.

Men det kan ikke vi vite !


Vi sluttet å lete for vår sannhet er så stor !

Vår sannhet er så stor ..

at vi hjelper dem som ga oss denne store sannheten...

å spre, at det er de lærte oss...

er Sannheten !

Da ble sannheten veldig sann fordi..

vi er så mange !


Jeg skulle ha fortsatt å lete...

da kunne jeg ha fått en sannhet som er ekte sannhet !

Men det kunne jeg ikke vite !

Når de sa deres...

var ekte !


Vi har også lært å være skeptiske...

hvis noen forteller en sannhet og samtidig...

tjener penger på den sannheten...

er...

skremmende sannheter...

mer sanne ?

Er det sant ?

Hva er sannheten ?

Hvor finner jeg sannheten ?


Det beste er nok å være like skeptisk til alt...

siden løgnene pakkes, så fint, inn i...

Sannhetens fakta-papir !


Finnes det en utdanning som kan gi hele sannheten ?

Å leve er den viktigste utdanningen, hvor alle finner hver sin sannhet !

Sannheten er et puslespill hvor utdanninger gir oss bunnen og noen grunnleggende viktige brikker. Vi skal selv finne de viktigste brikkene.

Det kan få store følger hvis vi sovner og å slutter lete....

Både for vårt og andres liv !

 

Det er ikke bra å slutte å tenke, slutte å søke mer kunnskap. .

Aviser og nyhetsmedier gir oss sin sannhet, slik som de ser den og tror på den, eller som de får beskjed om, fra de som bestemmer i det nyhets mediet.

Står vi i midten av en sirkel og ser oss rundt i hele sirkelen, kan vi danne oss vår sannhet fra innsiden, fra det bestemte punktet.

Går vi rundt sirkelen på utsiden, ser vi hva som er bak, og bak oss er det enda mer...

Nedenfra og opp får vi et nytt bilde. Jorda vår er ei kule, så det blir mange sannheter.


Vær åpen, lytt, tenk over det du hører eller leser, ikke avvis informasjon om den har et annet eller gir det motsatte budskapet av det du tror på eller flertallet sier er sannheten. Dann deg din egen mening. Din mening er like viktig som alle andres !

Imorgen kan du finne annen kunnskap som forandrer din mening, det nydelige og spennende er at hver dag gir oss nye brikker i puslespillet, hvis vi er åpne for å ta imot mer kunnskap.

Livet er en spennende utdanning, den viktigste av alle !

Vi kan lære noe av alle vi møter...


Det er vanskelig å få vite - og finne hele sannheten hvis noen har nok penger, makt eller et sterkt ønske om å gjemme den. Det kommer nok frem en dag ...

 

DU HAR ANSVARET FOR DITT LIV !

IKKE OVERLAT TIL ANDRE

Å FINNE DIN SANNHET

FOR DITT LIV !

Wivian W.

 

 

 

Er sannheten...

Lærebøkene er de beste.

De sier at vi skal stole på det...

og tro på det...

Når vet jeg om det er hele sannheten ?

 

I gamle dager var det lettere å vite sannheten.

Da lærte de av de eldre..

som hadde lært av eldre når de var unge...

Da brukte de vekster i naturen som

gjorde dem friske.

 

next