back

 

HVEM ER VI ?

Vi er flere engasjerte i Folkets Helse-Nettverk med erfaringer fra både offentlig og privat sektor, noen med skolemedisinsk  bakgrunn og andre med naturmedisinsk, alternativ bakgrunn. Vår alder er 40+, noen single og andre ikke.

Det de fleste av oss har til felles er at vi har jobbet hardt, gjort vårt beste og er idag sykemeldt, uføretrygdet eller pensjonister. Dette har hatt skapt store økonomiske problemer for enkelte av oss.


Det hjelper ikke å være nøktern å tilpasse utgiftene etter inntekta hvis du blir syk eller arbeidsledig og må leve på trygd.
Andre sliter fortsatt i stadig dårligere arbeidsforhold pga rasjonaliseringer på arbeidsplassene.

Kort sagt: vi har en god bredde-erfaring fra livet i det Norske
Samfunnets arbeidsliv, helse-, sosial- og trygde vesenets forskjellige institusjoner, og hvilke konsekvenser disse erfaringene har hatt for vår og våre nærmestes helse og livskvalitet.


Jeg står nå som eneste kontaktperson siden de andre bidrar etter som de har tid, mulighet og helse til å være aktive.
Min helsetilstand gjør at mitt energinivå varierer veldig så jeg har ingen mulighet til å klare dette alene.

Jeg er ikke villig til å la min helsetilstand stoppe meg fra å prøve,
ideen og målet med Folkets Helse-Nettverk er for viktig for oss alle til at jeg så det som et alternativ.
Jeg er overbevist om at vi kan samle våre ressurser, rest kapasitet og energi så vi klarer dette sammen !

SÅ STOR TRO har jeg på mine medsøstre og -brødre !

Vi håper ressurspersoner kan tilby endel av sin tid, enten alene
eller som en gruppe.
Det trengs folk til å være med å ta ansvaret for å samle informasjon som kommer inn fra de forskjellige gruppene.

Når det ikke er medlems-kontingent er dette fordi jeg vet det finnes flere rundt om i vårt land som ikke engang har penger til mat hver dag. Mitt håp og min tro er at de av dere som har mulighet vil bidra med et beløp tilpasset deres økonomi.

Hjemmesidene er en gave til organisasjonen fra en god venn, som ikke er norsk og heller ikke bor i Norge. Han har hatt dette som yrke og ønsket å bidra. Uten hans bidrag og gode hjelp hadde jeg ikke klart å få dette ut.

Wivian Wedoy, Leder

post@FolketsHelseNettverk.no

 

Mine erfaringer er som ansatt, leder, butikkeier, produktutvikler, produsent, leverandør, innkjøper og selger. Jeg har jobbet på sykehus og aldershjem, og som terapeut, har lærerutdanning, og lang erfaring som pasient i - og bruker av vårt offentlige og alternative helsevesen.

Jeg har også vært fremmedarbeider i et annet land.

Jeg har opplevd hva sykdom, arbeidsledighet og dårlig økonomi kan gjøre med meg, mine nærmeste, med familielivet når en har barn og de konsekvensene det hadde for min kapasitet til å være et deltagende medmenneske.

 

Hvis du ønsker å gi et bidrag til Folkets Helse-Nettverk er vårt konto nr. i Postbanken. 0539 3744822
IBAN: NO63 0539 3744 822, BIC DNBANOKKXXX
next

eXTReMe Tracker