back

 

HVORFOR BLE LIVSGLEDEN BORTE ?


Vi lever i et av verdens rikeste land...
økonomisk rikeste land...

I Norge kan vi være trygge og uten frykt...
Vi har selv ansvaret for fjerne stresset og jaget fra vår hverdag...

I Norge vet vi ikke hva egentlig fattigdom er... blir vi fortalt...
alle blir tatt vare på i Norge

Hvor ble det da av livsgleden ?
Hvorfor ble livsgleden borte...
Hvor finner vi livsglede og de virkelig viktige verdiene ?

-Ordene forteller at menneskeverdet er viktig.
-Alle er likeverdige.
-Vi har ansvar for egen helse... riktig kosthold og trim er viktig...
-Vi skal ta vare på våre eldre
-Gi våre barn en god og trygg oppvekst...

I et av verdens rikeste land kan ikke noe av dette være et problem.
eller ?
Vi har til og med skrevne regler om dette...

NOEN KONSEKVENSER     
av stress, frykt og utrygghet   

Alt skal være kostnadseffektivt i vårt samfunn idag
Hvor mye kan vi spare og hvor effektivt kan dette gjøres

Ansatte blir regnet som en konstant «størrelse», i det viktige regnestykket når bedrifter og samfunnet skal rasjonaliseres.
TING kan regnes som konstante «størrelser».
ER mennesket en konstant «størrelse» ? NEI !!!
Mennesket er en levende påvirkelig organisme som vokser i gode kår
og krymper under dårlige kår...

ALLE VET DET, det har vært allmen kunnskap i århundrer....
I vårt samfunn idag ser vi konsekvensen av å overse denne kunnskapen.

Arbeidstakere bruker all sin energi på jobben,
arbeidsoppgavene blir for mange, rekker ikke alle...
dette skaper stress, konstant følelse av utilstrekkelighet
og dårlig samvittighet... mm
resulterer på sikt i en mindre produktiv ansatt og dårligere service
En ansatt som til slutt blir syk av å gjøre sitt beste...

Resultat: lavere produktivitet, dårligere inntjening... og mer innskrenkning...

Det har vært og er «nødvendige» innskrenkninger på ALLE arbeidsplasser.

Ingen energi til overs for familien etter jobb

Dette skaper stress og dårlig samvittighet...

humørsvingninger, oppfarenhet

dårligere selvbilde...

lavere toleranse grense...

krangling og ufred i hjemmet...

mer dårlig samvittighet...

dårligere kosthold,

nedsatt hukommelse og konsentrasjon,

depresjoner og apati.

Alle familiemedlemmene tenker:
«jeg vil jo ikke være sånn»
«jeg er jo egentlig ikke sånn»
«hvorfor strekker jeg ikke til ; for meg selv, som kone/mann, mor/far, datter/sønn, venn, medmenneske ??? Har ikke overskudd til å delta !»

Stress over tid fører til at vi mister evnen til konsekvenstenkning og blir da
instinktivt styrt av våre følelser og behov...

Resultat : ustabile mennesker, voksne og barn, mer utroskap, flere skilsmisser, økt kriminalitet, mishandling, pillemisbruk, alkoholmisbruk...

Dårligere økonomi, mere stress, mere sykdom og lengre helsekøer...

Vi er født med forskjellige evner og talenter, alle like viktige i samarbeidet for å skape et sundt og godt samfunn.

Alle har behov for å få delta, yte vårt beste og bli verdsatt for den vi er.

DET gir livsglede, sunne friske mennesker OG økt produktivitet.

 

 

next