back

 

STÅR VI SAMMEN HAR VI STYRKE

 

Vi vil samle folket og stå sammen for å skape et verdig liv for alle.

Vi er ikke like, men likeverdige. 

Vi er skapt forskjellige for at vi skal samarbeide og utfylle hverandre.

Alle mennesker er ressurspersoner og like viktige for å skape et oppbyggende og levende samfunn hvor alle får utvikle - og beholde et godt selvbilde, ha livsglede, god helse og overskudd til å være et deltagende empatisk medmenneske til nytte og glede for seg selv, sine kjære og fellesskapet.

 

Vi vil ha et ærlig og redelig samfunn tuftet på sunne verdier.

Et Norge som gir oss mulighet til å være stolte av oss selv og landet vårt.

 

Vi må å reise oss og stå sammen så alle kan få være med å skape en fremtid for oss selv, våre eldre og våre etterkommere, bygget på våre felles livserfaringer.

Vi er mange, Vi er FOLKET :

Pasienter, trygdede, arbeidsledige, pensjonister, slitne arbeidstakere og alle som knapt nok har overskudd til å være en ressurs i sitt eget liv, og deres pårørende.

Trygdede og syke er en kostnad for samfunnet fordi forholdene
ikke er lagt tilrette så vi kan få bruke de ressursene vi innehar.

Hvis vi ikke liker at noen styrer oss og tar bestemmelser over hodet på oss må vi stå sammen og skape den politiske agenda på bakgrunn av våre samlede erfaringer.

 

Demokrati er folkestyre.

Vi velger våre politikere !

 

Politikerne som VI VALGTE forteller oss at vi ikke forstår oss på politikk.

DE forteller oss at de vet best hva som er bra for oss.

 

Hvis det var sant så hadde alle hatt et verdig liv med overskudd og livsglede.

 

Folkets HelseNettverk er dannet så vi kan stå sammen for å snu dagens utvikling.